Suradnje

Fotografije:
Karlo Jelić photography

 

Model:
Ivana Brajdić

 

Grafički dizajn i tisak:
Jasmina Štembal, Setoffset

 

 

Web:
Sapun d.o.o.